Asbest laten verwijderen

Het asbestinventarisatierapport

Voordat u werkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 mag uitvoeren moet u een volledige asbestinventarisatie bij de melding overleggen. Uit het asbestinventarisatierapport blijkt of en zo ja, waar in het bouwwerk of het gedeelte daarvan asbest is toegepast. In het rapport staan de resultaten van de inventarisatie. Dit rapport heeft u geruime tijd voor aanvang van de werkzaamheden nodig. Op basis daarvan weet u of een sloopmelding nodig is voor het verwijderen van asbest en aan welke eisen het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen. Het asbestinventarisatierapport moet aan specifieke eisen voldoen en geschreven zijn door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. De richtlijnen hiervoor staan in de Arbowetgeving. Let er op dat bij het verstrekken van de opdracht voor een asbestinventarisatie het bedrijf voor de werkzaamheden is gecertificeerd en het certificaat geldig is.

Asbestverwijderaar zoeken

Ascert

Ascert (Stichting Certificatie Asbest) is de door de minister van SZW aangewezen beheerstichting in het werkveld asbest.

Buijs Asbest is vanuit Buijs Glas gewend te werken in bewoonde situaties. Op het gebied van glas verwijdering heeft Buijs Asbest de voorsprong een gecertificeerd SC-530 te zijn en onder asbestcondities het te verwijderen en opnieuw te plaatsen.