Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat in een aantal gebieden in de wereld voorkomt. Asbest wordt gewonnen in Rusland, China, Brazilie, Canada , Zuid Africa, Australie, India, Siberie, Italie en Cyprus.
In zekere zin is het vergelijkbaar met andere bijzondere materialen als diamant of micra.

Asbest is eigenlijk een verzamelnaam voor meerdere mineralen die wat betreft chemische samenstelling en fysische eigenschappen erg veel op elkaar lijken. Daarin onderscheidt zich de vezelstructuur. De Serpentijnen zijn krul vormige vezels en de Amfibolen hebben naald vormige vezels. In de praktijk worden de verschillende soorten asbest wel met hun oorspronkelijke kleur aangeduid. Deze verschillende kleuren zijn vooral bij ruwe asbest te zien. Zodra het asbest wordt bewerkt verdwijnen deze kleurverschillen bijna volledig.

 • Wit Asbest (Chrysotiel) - Serpentijn
 • Blauw Asbest (Crocidoliet) - Amfibool
 • Bruin Asbest (Amosiet) - Amfibool

De eigenschappen van asbest zijn:

 • Bestand tegen hoge temperaturen
 • Grote slijtvastheid
 • Grote treksterkte
 • Bestand tegen zuren en logen
 • Bestand tegen Micro-organismen
 • Groot isolerend vermogen: geluid, elektricitet
 • Grote duurzaamheid
 • Bestand tegen temperatuurschommelingen
 • Goed te verwerken met andere materialen

Gebruik van asbest

Voor 1994 zijn er in duizenden producten bekend waar asbest in verwerkt is, of waar asbest zelf het belangrijkste materiaal is. Tussen de jaren 1950 en 1984 is asbest op grote schaal in de bouw toegepast. Vermengt met andere materialen als cement, kalk, gips, kit en kunststoffen, werd het onder meer gevormd tot plaat- en isolatiemateriaal.

Deze toepassingen worden verdeeld in twee hoofdgroepen groepen.

 • hechtgebonden asbest - dit type asbest wordt gebonden door lijm of cement en is pas gevaarlijk wanneer het bewerkt wordt. Bijvoorbeeld, door te zagen.
 • niet-hechtgebonden asbest - de vezels van dit type asbest zijn niet gebonden door een lijm of ander middel en komen daarom makkelijk vrij. Dit asbest is gevaarlijker dan de gebonden variant en moet zo snel mogelijk verwijderd worden.

De gezondheidsrisico's

Onderzoek naar de gezondheidsrisico's van asbest leidt al snel tot de conclusie dat het inademen van asbestvezels de belangrijkste oorzaak tot de problemen vormt. De asbestvezels die een gevaar voor de gezondheid vormen zijn vezels

 • die langer zijn dan 5 micrometer
 • dunner zijndan 3 micrometer
 • een lengte-dikte verhouding hebben van 3 staat tot 1

Kortere vezels worden door het lichaam ingekapseld en zo onschadelijk gemaakt. Met name de vezels van de amfibole vorm van asbest vormen het grootste probleem. Deze vezels zijn zo scherp dat ze de cellen van de longwand voortdurend irriteren.

Drie verschillende longziekten worden direct met het inhaleren van asbestvezels in verband gebracht. Dat zijn:

 • Asbestose (verstijving van de longen))
 • Mesothelioom (kwaadaardige kanker van het long- of buikvlies)
 • Asbest gerelateerde longkanker

Om risico's te vermijden moeten worden voorkomen dat men aan asbestvezels wordt blootgesteld. Hier onder genoemd een aantal wetgevingen die er voor zorgen dat men zich aan regels houdt om de risico's te beperken:

1978 - Verbod op spuitasbest
1983 - Asbestbesluit Arbeidsomstandigheden
1993 - Algemeen verbod asbest
2002 - Algemeen verbod België
2005 - Asbestproducten Besluit
2006 - Asbestverwijderings Besluit

Wanneer is een product asbestverdacht?

 • De functie en de eigenschap van het product is gerelateerd aan de eigenschappen van asbest
 • De productie en/of de verwerking van het product heeft plaatsgevonden in de jaren voor 1994
 • De locatie van het product
 • De structuur (vaak een honinggraad)
 • De breukrand van de vezels
 • Gelaagde vezelopbouw
Asbest probleem?
Betrouwbare saneerder
030 - 341 00 07
Eerlijke offerte
info@buijsasbest.nl