Direct Advies Nodig? 030 - 341 00 07

Validatie onderzoek

Wat is een validatie onderzoek?

In het asbestinventarisatierapport worden alle, tijdens het onderzoek, aangetroffen asbesthoudende toepassingen vermeld, inclusief de bijbehorende risicoklasse. De risicoklasse van een asbestverwijdering wordt bepaald middel het systeem risicoclassificatiesysteem SMART.

Het kan voorkomen dat er voor bepaalde methodieken geen gegevens in de SMART database beschikbaar zijn. In dat geval wordt de hoogste risicoklasse aangehouden op basis van de asbesthoudende toepassing.

Door een validatie onderzoek conform SCi-548 uit te voeren, kan hiervan worden afgeweken. Aan de hand van de resultaten van de asbest validatiemeting kan een aanpassing van de risicoklasse plaatsvinden. Validatieonderzoeken worden daarom ook wel terugschaling onderzoeken genoemd. Een validatiemeting toont aan of de gekozen werkmethode inderdaad kan leiden tot een lagere risicoklasse en dus vaak een eenvoudigere werkmethode. In de praktijk betekent dit dat het werken in containment minder belastend voor de asbestsaneerders is. Door de aanpassing van de risicoklasse worden onnodig hoge saneringskosten vermeden. Een validatie vindt plaats na de inventarisatie en voor de sanering.

Buijs Asbest kan dit onderzoek in samenwerking met een SC-540 inventarisatie bureau uitvoeren en de meetresultaten helder en duidelijk voor u interpreteren en rapporteren conform de huidige wetgeving, normen en protocollen. Dit om er voor te zorgen dat betrokkenen geen onacceptabele blootstellingsrisico’s lopen en dat de opdrachtgever van een validatiemeting voldoet aan alle wettelijke eisen en haar zorgplicht.

Hoe wordt een validatie onderzoek uitgevoerd?

DAV deskundige neemt luchtmonsters af in de ademzone (PAS-meting)
PAS-meting
Sationaire meting in het wergebied
Stationaire -meting

Het onderzoek vindt plaats middels het nemen luchtmonsters in zowel de ademzone (PAS-meting) als de werkomgeving (stationaire meting) tijdens een aantal proefsaneringen. Deze saneringen worden door Buijs Asbest verricht. De sanering wordt realistisch worst-case uitgevoerd. Dat wil zeggen dat gebeurtenissen die tijdens de daadwerkelijke sanering op kunnen treden (bijvoorbeeld breuk) ook tijdens de proefsanering verricht worden. Van de resultaten van het onderzoek wordt een rapportage opgesteld. De toetsing van de stukken (werkplan en eindrapport) vindt plaats door een Hoger Veiligheids Kundige (HVK).

Meer informatie?

Wilt u meer weten over een validatiemeting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Onze asbestdeskundigen kunnen dergelijke onderzoeken op korte termijn voor u uitvoeren.